po4av0.48

Tłumaczenie

Komunikaty do przetłumaczenia są zazwyczaj zamrażana na tydzień lub dwa przed wydaniem kolejnej wersji po4a. Prosimy nas powiadomić, jeśli chcesz być informowany o nowych wersjach.

Poniżej przedstawiono listę dostępnych tłumaczeń.

You can find the translation material in our gits (program, documentation, website).

Dostępne tłumaczenia

Obecnie po4a zostało przetłumaczone na następujące języki:

af10% translated (22/207), 14% fuzzy (31/207), 74% untranslated (154/207),
ca68% translated (142/207), 7% fuzzy (16/207), 23% untranslated (49/207),
cs96% translated (199/207), 1% fuzzy (4/207), 1% untranslated (4/207),
da96% translated (199/207), 1% fuzzy (4/207), 1% untranslated (4/207),
de98% translated (204/207), 1% fuzzy (3/207),
eo96% translated (199/207), 1% fuzzy (4/207), 1% untranslated (4/207),
es98% translated (204/207), 1% fuzzy (3/207),
et96% translated (199/207), 1% fuzzy (4/207), 1% untranslated (4/207),
eu96% translated (199/207), 1% fuzzy (4/207), 1% untranslated (4/207),
fr100% translated (207/207),
hr14% translated (29/207), 8% fuzzy (18/207), 77% untranslated (160/207),
id100% translated (207/207),
it100% translated (207/207),
ja100% translated (207/207),
kn14% translated (29/207), 17% fuzzy (36/207), 68% untranslated (142/207),
ko37% translated (77/207), 0% fuzzy (2/207), 61% untranslated (128/207),
nb24% translated (50/207), 19% fuzzy (41/207), 56% untranslated (116/207),
nl98% translated (204/207), 1% fuzzy (3/207),
pl95% translated (197/207), 2% fuzzy (5/207), 2% untranslated (5/207),
pt87% translated (182/207), 2% fuzzy (5/207), 9% untranslated (20/207),
pt_BR98% translated (204/207), 1% fuzzy (3/207),
ru96% translated (199/207), 1% fuzzy (4/207), 1% untranslated (4/207),
sl96% translated (199/207), 1% fuzzy (4/207), 1% untranslated (4/207),
sv87% translated (182/207), 2% fuzzy (5/207), 9% untranslated (20/207),
uk96% translated (199/207), 1% fuzzy (4/207), 1% untranslated (4/207),
vi100% translated (207/207),
zh_CN5% translated (11/207), 5% fuzzy (12/207), 88% untranslated (184/207),
zh_HK7% translated (15/207), 12% fuzzy (25/207), 80% untranslated (167/207),
legend:
translatedtranslated
fuzzyfuzzy
untranslateduntranslated

Last update: Fri Dec 2 14:08:06 CET 2016.

Tłumaczenia dokumentacji

Dokumentacja po4a jest dostępna w następujących językach:

ca59% translated (876/1481), 7% fuzzy (109/1481), 33% untranslated (496/1481),
de97% translated (1451/1481), 1% fuzzy (29/1481), 0% untranslated (1/1481),
es98% translated (1452/1481), 1% fuzzy (28/1481), 0% untranslated (1/1481),
fr98% translated (1452/1481), 1% fuzzy (28/1481), 0% untranslated (1/1481),
it35% translated (526/1481), 1% fuzzy (16/1481), 63% untranslated (939/1481),
ja100% translated (1481/1481),
pl95% translated (1419/1481), 2% fuzzy (42/1481), 1% untranslated (20/1481),
pt96% translated (1423/1481), 2% fuzzy (42/1481), 1% untranslated (16/1481),
pt_BR98% translated (1452/1481), 1% fuzzy (28/1481), 0% untranslated (1/1481),
ru29% translated (433/1481), 2% fuzzy (41/1481), 67% untranslated (1007/1481),
legend:
translatedtranslated
fuzzyfuzzy
untranslateduntranslated

Last update: Fri Dec 2 14:08:06 CET 2016.

Tłumaczenia strony sieci web

Strona sieci web jest przetłumaczona na następujące języki:

de91% translated (65/71), 4% fuzzy (3/71), 4% untranslated (3/71),
es91% translated (65/71), 4% fuzzy (3/71), 4% untranslated (3/71),
fr91% translated (65/71), 4% fuzzy (3/71), 4% untranslated (3/71),
it100% translated (71/71),
ja91% translated (65/71), 4% fuzzy (3/71), 4% untranslated (3/71),
pl91% translated (65/71), 4% fuzzy (3/71), 4% untranslated (3/71),
pt_BR91% translated (65/71), 4% fuzzy (3/71), 4% untranslated (3/71),
ru91% translated (65/71), 4% fuzzy (3/71), 4% untranslated (3/71),
zh_CN91% translated (65/71), 4% fuzzy (3/71), 4% untranslated (3/71),
legend:
translatedtranslated
fuzzyfuzzy
untranslateduntranslated

Last update: Fri Dec 2 14:08:06 CET 2016.

Deutsch español français Italiano 日本語 polski Português (Brasil) Русский 简体中文 English