po4av0.52

Źródła

Źródła najnowszej wersji można pobrać z serwera Alioth.

Binaria

po4a jest modułem Perla i jest dołączany jako pakiet binarny do różnych dystrybucji (Debian, Ubuntu, FreeBSD, Gentoo, Fedora, Mandriva i najprawdopodobniej innych).

Git repository

The latest sources are available from our Git repository.

Repozytorium zawiera także dodatkowe moduły, których dołączenie rozważamy, ale ich jakość nie jest jeszcze wystarczająca.

Deutsch español français Italiano 日本語 polski Português (Brasil) Русский 简体中文 English